Vilka felkällor finns det?

Ascites (fri vätska i buken, färska blödningar i eller nära blåsan, förstorad Uterus t.ex. vid graviditet, vätskefyllda cystor i eller nära blåsan).

Loading