Instruktionsfilmer – BVI 9400

BVI 3000BVI 6100

BVI 9400

Förberedelse

 • Placering apparat – BVI 9400

 • Bästa undersökningsläge – BVI 9400

 • Val av patientkategori – BVI 9400

Placering apparat – BVI 9400

Undersökning

 • Rätt placering av probe – BVI 9400

 • Scanning – BVI 9400

 • Träff med grön/fast pil – BVI 9400

 • Träff med röd/blinkande pil – BVI 9400

 • Spara undersökning – BVI 9400

 • Utskrift – BVI 9400

Rätt placering av probe – BVI 9400

Hantering Probe

 • Felaktig placering av probe – BVI 9400

 • Felaktig hantering av probe – BVI 9400

 • Bandage eller annat hinder – BVI 9400

 • Träff av symfys – BVI 9400

 • Resultatet 0 ml – BVI 9400

Felaktig placering av probe – BVI 9400

Service och support

 • Självtest – BVI 9400

 • Pappersbyte – BVI 9400

 • Batteribyte – BVI 9400

Självtest – BVI 9400

Loading