Vanliga frågor – BVI 3000

Undersökning

 • Medellinjen – BVI 3000

 • På hur små barn kan apparaten användas?

  BladderScan BVI 9400 kan användas på barn fr. 1 års ålder. Detta är lite beroende på barnets storlek. Desto mindre barnen är desto större är risken att apparaten även fångar annan vätska som finns t.ex. i tarmar.

 • Ska man flytta proben då man scannar (då apparaten arbetar)?

  Nej. Under den tid apparaten scannar (arbetar) skall proben hållas HELT STILLA

 • Kan jag scanna genom kläder eller förband?

  Nej det går inte. Ultraljudsvågor försvinner/kan inte fortplanta sig i luft eller andra gaser. Ultraljudsvågorna når inte fram och man lyckas inte genomföra mätningen.

 • Kan man få 000 ml som resultat?

  Ja. I följande situationer kan 000 ml uppmätas:

  • Om för lite eller ingen ultraljudsgel används.

  • Om man försöker scanna genom ett förband eller kläder. Ultraljud försvinner/kan inte fortplanta sig i luft och andra gaser, därför når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts.

  • Om patienten efter t.ex. laparaskopisk operation har gasrester kvar i buken framför blåsan når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts. Avvakta och gör om undersökningen efter en stund.

  • Om patienten inte har någon volym, eller har mycket lite volym, i blåsan. Detta är den absolut vanligaste orsaken till att 000 ml uppmäts. Har undersökningen genomförts korrekt kan ett nollresultat accepteras.

 • Går det att scanna på en patient som halvsitter, står upp eller ligger på sidan?

  Ja. Blåsans position förändras inte men det kan praktiskt sett vara lite krångligare att genomföra än om patienten ligger avslappnad på rygg.

 • När väljer jag figur med kjol resp. figur utan kjol?

  När man undersöker patient utan livmoder alltså en man/pojke, kvinna som genomgått hysterektomi eller flicka som inte kommit upp i puberteten skall man välja figur utan kjol. Undersöks en kvinna som har sin livmoder kvar skall figur med kjol väljas. Detta för att få en så noggrann mätning som möjligt.

 • Jag får aldrig in krysset i det ljusa fältet?

  Inträffar oftast då patienten har mycket små volymer i blåsan. Apparaten har svårt att fånga in och centrera volymen. Börja om helt från början. Tänk igenom hur undersökningen går till och starta om. Är det samma eller ungefär samma värde/volym som mäts upp hela tiden ligger dessa nära det faktiska värdet – inte alltid nödvändigt att fortsätta scanna. Är resultatet kliniskt användbart?

 • Måste man träffa med krysset mitt i det ljusa fältet?

  Nej. Det räcker att man träffar med krysset i det ljusa fältet, lite ljust i varje fjärdedel utav cirkeln.

 • Vilket är det bästa undersökningsläget?

  Det bästa undersökningsläget är när patienten ligger avslappnad, på rygg, med lätt höjd huvudända.

Medellinjen – BVI 3000

Tips och tricks

 • Vilka felkällor finns det?

  Ascites (fri vätska i buken), Färska blödningar i eller nära blåsan, Förstorad Uterus t.ex. vid graviditet, vätskefyllda cystor i eller nära blåsan.

 • Varför visar apparaten en lägre volym än den som tappas ut?

  De vanligaste orsakerna till detta är:

  • Slutar undersöka efter en enda bra träff.

  • Fortsätter inte uppåt i medellinjen 1-2 cm och scannar på nytt för att säkerställa att hela volymen fångats.

 • Varför visar apparaten en högre volym än den som tappas ut?

  De vanligaste orsakerna till detta är:

  • Annan vätska inom scanningsområdet såsom ascites, färska blödningar, vätskefyllda cystor, förstorad uterus.

  • Proben flyttas under pågående scanning eller att patienten rör sig.

  • Scanning sker utanför medellinjen och/eller proben riktas inte mot blåsans förmodade plats.

  • Blåsan töms ej helt vid tappning p.g.a. hinder/kateterstopp.

 • Kan jag scanna på patient som har en KAD?

  Ja. Det som kan inträffa är att apparaten fångar de ml som finns i kuffen och tar med dem i volymsberäkningen. Resultatet är oftast ändå kliniskt användbart.

 • Måste man använda ultraljudsgel vid undersökningen?

  Ja. Om inte så finns risk för att felaktiga värden mäts upp.

 • Hur gör man när man scannar på en kraftig patient?

  För optimal undersökning skall magen lyftas/skjutas undan och proben tryckas hårdare mot buken än normalt.

 • Ibland får jag värden som t.ex. > 250ml, varför?

  Volymen ryms inte inom apparatens scanningsområde, den kan inte avgränsa volymen helt. Detta inträffar nästan bara vid stora volymer eller att det ev. kan finnas divertiklar på blåsan. Flytta proben uppåt i medellinjen och scanna på nytt för att se om hela volymen kan fångas. Det är inte alltid som det hjälper att rikta om men resultatet är oftast kliniskt användbart trots att den verkliga volymen är underskattad.

 • Bilden av blåsan ser konstig ut?

  Beror oftast på att man inte lyckats hålla proben stilla under mätningen eller att patienten rör på sig för mycket, vilket har samma effekt. Försök igen!

Vilka felkällor finns det?

Ascites (fri vätska i buken), Färska blödningar i eller nära blåsan, Förstorad Uterus t.ex. vid graviditet, vätskefyllda cystor i eller nära blåsan.

Service och support

 • Byte av papper – BVI 3000

 • Hur lång tid tar det innan ett batteri är fulladdat och hur länge räcker ett fulladdat batteri?

  Det kan ta upp till 6 timmar innan batteriet är fulladdat. Ett fulladdat batteri räcker i ca 4 timmars drifttid.

 • Vilken typ av papper ska det vara i skrivaren?

  S.k. Termopapper. Det är ett värmekänsligt papper. Apparaten skriver med hjälp utav värme (termoskrivare). Det finns inga färgpatroner som skall bytas.

 • Kan man transportera Bladderscan utomhus?

  Ja. Transportera apparaten i avsedd väska. BladderScan kan transporteras utomhus även vid regn och kyla men skall inte förvaras längre tid i sådana miljöer.

 • Påverkar Bladderscan annan typ av medicinteknisk utrustning?

  Det finns inga begränsningar i användningen utav BladderScan när det gäller elektromagnetiska egenskaper. BladderScan är lämplig för användning i miljöer inom industri, forskning, sjukvård och i hemmet. Skulle störningar på annan utrustning förekomma vid samtidigt användande utav BladderScan tyder det på att den andra utrustningen inte fungerar korrekt.

 • Det blir ingen text på kvittot när jag skriver ut det?

  Oftast inträffar detta i samband med att man bytt pappersrulle. Kontrollera att pappret inte matats i upp-och-ner i pappershållaren. Den glansiga sidan utav pappret ska vändas nedåt. Kontrollera också att pappret är värmekänsligt papper, s.k. termopapper.

 • Kan det batteri som inte används sitta på laddning hela tiden?

  Ja. Det batteri som som inte används ska hela tiden sitta på laddning. Batteriet tar inte skada av detta.

 • Behöver batteriet som sitter i apparaten vara helt tomt innan man byter?

  Nej. Märker man att batterinivån är låg går det bra att byta batteri på en gång?

 • Hur noggrann är BVI 3000?

  Bladderscan BVI 3000 har en noggrannhet på +/- 20%. +/- 20 ml i intervallet 0-699 ml och +/- 25%. +/- 25 ml i intervallet 700-999 ml

 • Mäter BladderScan fel om batterinivån är låg?

  Nej. Däremot om batterinivån är för låg för att genomföra hela undersökningen står ett meddelande om detta på apparatens display. Skulle apparaten ha batterier som är mer än 4 år gamla kan detta påverka apparaten så att den ger ett för högt värde. Apparatens batterier bör därför bytas ut vart 4:e år.

Byte av papper – BVI 3000

Rengöring

 • Hur gör jag rent proben och apparaten?

  Den överskottsgel som finns på proben torkas av med pappershanduk/trasa. Sedan torkas proben av med papperhanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa och en mild tvållösning. Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t.ex. efter man undersökt smittsam patient. Apparaten kan även den torkas av med en pappershanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).
  Obs! Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner. Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den. Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska. Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.

Hur gör jag rent proben och apparaten?

Den överskottsgel som finns på proben torkas av med pappershanduk/trasa. Sedan torkas proben av med papperhanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa och en mild tvållösning. Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t.ex. efter man undersökt smittsam patient. Apparaten kan även den torkas av med en pappershanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).
Obs! Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner. Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den. Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska. Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.

Loading