Vanliga frågor – BVI 6100

Undersökning

 • Scanning – BVI 6100

 • Hur jag än riktar om får jag bara blinkande pilar hela tiden?

  Inträffar oftast då patienten har mycket små volymer i blåsan. Det är svårt för apparaten att fånga in och centrera volymen. Börja om helt från början. Tänk igenom hur undersökningen går till och starta om. Är det samma eller ungefär samma värde/volym som mäts upp hela tiden ligger dessa nära det faktiska värdet – inte alltid nödvändigt att fortsätta scanna. Är resultatet kliniskt användbart?

 • Vad menas med en fast pil?

  Resultatet ligger nära den verkliga volymen. Inte alltid nödvändigt att scanna på nytt om man uppnått ett resultat som är kliniskt användbart. För maximal noggrannhet rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt. Vid undersökning utav barn scanna ALLTID tills träff utan pil uppnås.

 • Vad menas med en pil som blinkar?

  Volymen har inte fångats inom scanningsområdet på ett tillfredsställande sätt. Rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt tills träff utan pil uppnås.

 • Kan jag nöja mig med EN bra träff utan några pilar?

  Nej. Man skall aldrig nöja sig med en enda bra träff. Har man fått en bra träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen 1-2 cm och scanna på nytt för att säkerställa att all volym fångats. Fortsätt uppåt i medellinjen tills värdena slutar att öka, tills först lägre värdet uppmäts. Således görs aldrig färre än 2 scanningar

 • Åt vilket håll ska jag hålla handtaget på proben?

  Handtaget kan hållas åt höger, vänster eller rakt ned. Det viktiga är att det hålls vinkelrätt mot medellinjen och att man siktar ca 45 grader snett ned mot den plats där blåsan sitter.

 • Måste man få en träff utan pilar i displayen?

  Ja. Det är då man har fångat volymen på ett bra sätt.

 • När väljer jag figur med kjol resp. figur utan kjol?

  När man undersöker patient utan livmoder alltså en man/pojke, kvinna som genomgått hysterektomi eller flicka som inte kommit upp i puberteten skall man välja figur utan kjol. Undersöks en kvinna som har sin livmoder kvar skall figur med kjol väljas. Detta för att få en så noggrann mätning som möjligt.

 • Ska man flytta proben då man scannar (då apparaten arbetar)?

  Nej. Under den tid apparaten scannar (arbetar) skall proben hållas HELT STILLA.

 • Vilket är det bästa undersökningsläget?

  Det bästa undersökningsläget är när patienten ligger avslappnad, på rygg, med lätt höjd huvudända.

Scanning – BVI 6100

Tips och tricks

 • Hur vet jag att jag fångat all volym som finns i blåsan?

  När man undersöker en patient skall man först sträva efter att få en bra träff med krysset i det gula fältet och 8 pilar som blinkar på handtagets display. När man fått denna träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen ca. 1 cm och scanna på nytt, fortfarande skall man sikta ned mot blåsans plats och sträva efter att få bra träffar. Ökar det uppmätta värdet fortsätter man uppåt ytterligare 1 cm och scannar på nytt osv. Så gör man tills värdena slutar att öka, tills man får det första lägre värdet. Då har man kommit ihåg det högst uppmätta värdet och det är det som gäller – det är den volym patienten har i blåsan.

 • På hur små barn kan apparaten användas?

  BladderScan BVI 9400 kan användas på barn fr. 1 års ålder. Detta är lite beroende på barnets storlek. Desto mindre barnen är desto större är risken att apparaten även fångar annan vätska som finns t.ex. i tarmar.

 • Vilka felkällor finns det?

  Ascites (fri vätska i buken), Färska blödningar i eller nära blåsan, Förstorad Uterus t.ex. vid graviditet, vätskefyllda cystor i eller nära blåsan.

 • Kan jag scanna genom kläder eller förband?

  Nej det går inte. Ultraljudsvågor försvinner/kan inte fortplanta sig i luft eller andra gaser. Ultraljudsvågorna når inte fram och man lyckas inte genomföra mätningen.

 • Varför visar apparaten en lägre volym än den som tappas ut?

  De vanligaste orsakerna till detta är:

  • Slutar undersöka efter en enda bra träff.

  • Fortsätter inte uppåt i medellinjen 1-2 cm och scannar på nytt för att säkerställa att hela volymen fångats.

 • Kan man få 000 ml som resultat?

  Ja. I följande situationer kan 000 ml uppmätas:

  • Om för lite eller ingen ultraljudsgel används.

  • Om man försöker scanna genom ett förband eller kläder. Ultraljud försvinner/kan inte fortplanta sig i luft och andra gaser, därför når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts.

  • Om patienten efter t.ex. laparaskopisk operation har gasrester kvar i buken framför blåsan når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts. Avvakta och gör om undersökningen efter en stund.

  • Om patienten inte har någon volym, eller har mycket lite volym, i blåsan. Detta är den absolut vanligaste orsaken till att 000 ml uppmäts. Har undersökningen genomförts korrekt kan ett nollresultat accepteras.

 • Kan jag scanna på patient som har en KAD?

  Ja. Det som kan inträffa är att apparaten fångar de ml som finns i kuffen och tar med dem i volymsberäkningen. Resultatet är oftast ändå kliniskt användbart.

 • Går det att scanna på en patient som halvsitter, står upp eller ligger på sidan?

  Ja. Blåsans position förändras inte men det kan praktiskt sett vara lite krångligare att genomföra än om patienten ligger avslappnad på rygg.

 • Hur gör man när man scannar på en kraftig patient?

  För optimal undersökning skall magen lyftas/skjutas undan och proben tryckas hårdare mot buken än normalt.

 • Ibland får jag värden som t.ex. > 250ml, varför?

  Volymen ryms inte inom apparatens scanningsområde, den kan inte avgränsa volymen helt. Detta inträffar nästan bara vid stora volymer eller att det ev. kan finnas divertiklar på blåsan. Flytta proben uppåt i medellinjen och scanna på nytt för att se om hela volymen kan fångas. Det är inte alltid som det hjälper att rikta om men resultatet är oftast kliniskt användbart trots att den verkliga volymen är underskattad.

Hur vet jag att jag fångat all volym som finns i blåsan?

När man undersöker en patient skall man först sträva efter att få en bra träff med krysset i det gula fältet och 8 pilar som blinkar på handtagets display. När man fått denna träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen ca. 1 cm och scanna på nytt, fortfarande skall man sikta ned mot blåsans plats och sträva efter att få bra träffar. Ökar det uppmätta värdet fortsätter man uppåt ytterligare 1 cm och scannar på nytt osv. Så gör man tills värdena slutar att öka, tills man får det första lägre värdet. Då har man kommit ihåg det högst uppmätta värdet och det är det som gäller – det är den volym patienten har i blåsan.

Teknik och batteri

 • Ska man göra några speciella kontroller av apparaten.

  Ja. Ladda ner PDF för veckovis och årlig översyn.

 • Hur lång tid tar det innan ett batteri är fulladdat och hur länge räcker ett fulladdat batteri?

  Det kan ta upp till 6 timmar innan batteriet är fulladdat. Ett fulladdat batteri räcker i ca 4 timmars drifttid.

 • Kan apparaten stå på laddning hela tiden?

  Ja. Apparaten skall då den inte används hela tiden sitta i laddaren och stå på laddning. Batteriet tar inte skada utav detta.

 • Apparaten startar inte. Vad ska jag göra?

  Gör reset på apparaten och sätt apparaten på laddning minst 6 timmar.

 • Hur gör jag en reset på apparaten?

 • Hur gör jag rent proben och apparaten?

  Den överskottsgel som finns på proben torkas av med pappershanduk/trasa. Sedan torkas proben av med papperhanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa och en mild tvållösning. Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t.ex. efter man undersökt smittsam patient. Apparaten kan även den torkas av med en pappershanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).
  Obs! Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner. Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den. Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska. Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.

 • Kan man transportera Bladderscan utomhus?

  Ja. Transportera apparaten i avsedd väska. BladderScan kan transporteras utomhus även vid regn och kyla men skall inte förvaras längre tid i sådana miljöer.

Ska man göra några speciella kontroller av apparaten.

Ja. Ladda ner PDF för veckovis och årlig översyn.

Rengöring

 • Hur gör jag rent proben och apparaten?

  Den överskottsgel som finns på proben torkas av med pappershanduk/trasa. Sedan torkas proben av med papperhanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa och en mild tvållösning. Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t.ex. efter man undersökt smittsam patient. Apparaten kan även den torkas av med en pappershanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).
  Obs! Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner. Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den. Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska. Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.

Hur gör jag rent proben och apparaten?

Den överskottsgel som finns på proben torkas av med pappershanduk/trasa. Sedan torkas proben av med papperhanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa och en mild tvållösning. Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t.ex. efter man undersökt smittsam patient. Apparaten kan även den torkas av med en pappershanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).
Obs! Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner. Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den. Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska. Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.

Loading