Vanliga frågor – BVI 9400

Undersökning

 • Scanning – BVI 9400

 • När skall jag välja Blåsa, Figur med kjol eller Barnfigur innan undersökning.

  Blåsa väljs när man skall undersöka patient utan livmoder alltså en man/pojke, kvinna som genomgått hysterektomi eller flicka som inte kommit upp i puberteten ännu. Figur med kjol väljs när man skall undersöka kvinna som har sin livmoder kvar. Barnfiguren väljs när man skall undersöka ett barn som inte är längre än 122 cm eller väger mer än 27 kg. Vikt går före längd.

 • Hur jag än riktar om får jag bara pilar hela tiden?

  Inträffar oftast då patienten har mycket små volymer i blåsan. Det är svårt för apparaten att fånga in och centrera volymen. Börja om helt från början. Tänk igenom hur undersökningen går till och starta om. Är det samma eller ungefär samma värde/volym som mäts upp hela tiden ligger dessa nära det faktiska värdet – inte alltid nödvändigt att fortsätta scanna. Är resultatet kliniskt användbart?

 • Vad betyder en liten grön pil på skärmen och fast pil på handtagets display?

  Resultatet ligger nära den verkliga volymen. Inte alltid nödvändigt att scanna på nytt om man uppnått ett resultat som är kliniskt användbart. För maximal noggrannhet rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt. Vid undersökning utav barn scanna ALLTID tills träff utan pil uppnås.

 • Vad betyder en stor röd pil på skärmen och blinkande pil på handtagets display?

  Volymen har inte fångats inom scanningsområdet på ett tillfredsställande sätt. Rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt tills träff utan pil uppnås.

 • Vad betyder det när 8 st pilar blinkar på handtagets display?

  Att volymen fångats inom scanningsområdet på ett tillfredsställande sätt. Se svar ovan. Handtagets display visar även 8 pilar då ingen volym uppmätts, det står då 000ml på apparatens display.

 • Ska man flytta proben då man scannar (då apparaten arbetar)?

  Nej. Under den tid apparaten scannar (arbetar) skall proben hållas HELT STILLA

 • Kan jag nöja mig med EN bra träff med krysset i det ljusa fältet?

  Nej. Man skall aldrig nöja sig med en enda bra träff. Har man fått en bra träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen 1-2 cm och scanna på nytt för att säkerställa att all volym fångats. Fortsätt uppåt i medellinjen tills värdena slutar att öka, tills först lägre värdet uppmäts. Således görs aldrig färre än 2 scanningar.

 • Jag får aldrig in krysset i det ljusa fältet?

  Inträffar oftast då patienten har mycket små volymer i blåsan. Apparaten har svårt att fånga in och centrera volymen. Börja om helt från början. Tänk igenom hur undersökningen går till och starta om. Är det samma eller ungefär samma värde/volym som mäts upp hela tiden ligger dessa nära det faktiska värdet – inte alltid nödvändigt att fortsätta scanna. Är resultatet kliniskt användbart?

 • Vilket är det bästa undersökningsläget?

  Det bästa undersökningsläget är när patienten ligger avslappnad, på rygg, med lätt höjd huvudända.

Scanning – BVI 9400

Tips och trips

 • Ibland får jag en gul träffbild ”mitt i prick”, med värden som t.ex. > 250ml, varför?

  Volymen ryms inte inom apparatens scanningsområde, den kan inte avgränsa volymen helt. Detta inträffar nästan bara vid stora volymer eller att det ev. kan finnas divertiklar på blåsan. Kan även inträffa vid smala patienter och man trycker proben hårt mot buken. Flytta proben uppåt i medellinjen och lätta på probetrycket. Scanna på nytt för att se om hela volymen kan fångas. Det är inte alltid som det hjälper att rikta om men resultatet är oftast kliniskt användbart trots att den verkliga volymen är underskattad.

 • Kan jag scanna genom kläder eller förband?

  Nej det går inte. Ultraljudsvågor försvinner/kan inte fortplanta sig i luft eller andra gaser. Ultraljudsvågorna når inte fram och man lyckas inte genomföra mätningen.

 • Varför visar apparaten en lägre volym än den som tappas ut?

  De vanligaste orsakerna till detta är:

  • Slutar undersöka efter en enda bra träff.

  • Fortsätter inte uppåt i medellinjen 1-2 cm och scannar på nytt för att säkerställa att hela volymen fångats.

 • Varför visar apparaten en högre volym än den som tappas ut?

  De vanligaste orsakerna till detta är:

  • Annan vätska inom scanningsområdet såsom ascites, färska blödningar, vätskefyllda cystor, förstorad uterus.

  • Proben flyttas under pågående scanning eller att patienten rör sig.

  • Scanning sker utanför medellinjen och/eller proben riktas inte mot blåsans förmodade plats.

  • Blåsan töms ej helt vid tappning p.g.a. hinder/kateterstopp.

 • Kan man få 000 ml som resultat?

  Ja. I följande situationer kan 000 ml uppmätas:

  • Om för lite eller ingen ultraljudsgel används.

  • Om man försöker scanna genom ett förband eller kläder. Ultraljud försvinner/kan inte fortplanta sig i luft och andra gaser, därför når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts.

  • Om patienten efter t.ex. laparaskopisk operation har gasrester kvar i buken framför blåsan når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts. Avvakta och gör om undersökningen efter en stund.

  • Om patienten inte har någon volym, eller har mycket lite volym, i blåsan. Detta är den absolut vanligaste orsaken till att 000 ml uppmäts. Har undersökningen genomförts korrekt kan ett nollresultat accepteras.

 • Kan jag scanna på patient som har en KAD?

  Ja. Det som kan inträffa är att apparaten fångar de ml som finns i kuffen och tar med dem i volymsberäkningen. Resultatet är oftast ändå kliniskt användbart.

 • Går det att scanna på en patient som halvsitter, står upp eller ligger på sidan?

  Ja. Blåsans position förändras inte men det kan praktiskt sett vara lite krångligare att genomföra än om patienten ligger avslappnad på rygg.

 • Hur gör man när man scannar på en kraftig patient?

  För optimal undersökning skall magen lyftas/skjutas undan och proben tryckas hårdare mot buken än normalt.

 • På hur små barn kan apparaten användas?

  BladderScan Prime Plus kan användas på barn från 1 års ålder. Detta är lite beroende på barnets storlek. Desto mindre barnen är desto större är risken att apparaten även fångar annan vätska som finns t.ex. i tarmar.

 • Bilden av blåsan ser konstig ut?

  Beror oftast på att man inte lyckats hålla proben stilla under mätningen eller att patienten rör på sig för mycket, vilket har samma effekt. Försök igen!

Ibland får jag en gul träffbild ”mitt i prick”, med värden som t.ex. > 250ml, varför?

Volymen ryms inte inom apparatens scanningsområde, den kan inte avgränsa volymen helt. Detta inträffar nästan bara vid stora volymer eller att det ev. kan finnas divertiklar på blåsan. Kan även inträffa vid smala patienter och man trycker proben hårt mot buken. Flytta proben uppåt i medellinjen och lätta på probetrycket. Scanna på nytt för att se om hela volymen kan fångas. Det är inte alltid som det hjälper att rikta om men resultatet är oftast kliniskt användbart trots att den verkliga volymen är underskattad.

Teknik och batteri

 • Hur lång tid tar det innan ett batteri är fulladdat och hur länge räcker ett fulladdat batteri?

  Det kan ta upp till 6 timmar innan batteriet är fulladdat. Ett fulladdat batteri räcker i ca 4 timmars drifttid.

 • Vilken typ av papper ska det vara i skrivaren?

  S.k. Termopapper. Det är ett värmekänsligt papper. Apparaten skriver med hjälp utav värme (termoskrivare). Det finns inga färgpatroner som skall bytas.

 • Hur byter jag papper?

 • Hur gör jag rent proben och apparaten?

  Den överskottsgel som finns på proben torkas av med pappershanduk/trasa. Sedan torkas proben av med papperhanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa och en mild tvållösning. Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t.ex. efter man undersökt smittsam patient. Apparaten kan även den torkas av med en pappershanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).
  Obs! Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner. Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den. Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska. Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.

 • Kan det batteri som inte används sitta på laddning hela tiden?

  Ja. Det batteri som som inte används ska hela tiden sitta på laddning. Batteriet tar inte skada av detta.

 • Behöver batteriet som sitter i apparaten vara helt tomt innan man byter?

  Nej. Märker man att batterinivån är låg går det bra att byta batteri på en gång?

Hur lång tid tar det innan ett batteri är fulladdat och hur länge räcker ett fulladdat batteri?

Det kan ta upp till 6 timmar innan batteriet är fulladdat. Ett fulladdat batteri räcker i ca 4 timmars drifttid.

Rengöring

 • Hur gör jag rent proben och apparaten?

  Den överskottsgel som finns på proben torkas av med pappershanduk/trasa. Sedan torkas proben av med papperhanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa och en mild tvållösning. Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t.ex. efter man undersökt smittsam patient. Apparaten kan även den torkas av med en pappershanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).
  Obs! Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner. Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den. Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska. Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.

Hur gör jag rent proben och apparaten?

Den överskottsgel som finns på proben torkas av med pappershanduk/trasa. Sedan torkas proben av med papperhanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa och en mild tvållösning. Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t.ex. efter man undersökt smittsam patient. Apparaten kan även den torkas av med en pappershanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).
Obs! Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner. Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den. Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska. Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.

Loading