Brightness Mode, ultraljudsekot presenters i olika gråskalor på bildskärmen för att olika vävnader skall kunna särskiljas.