Kalibrering

BladderScan trimmas/ställs in så att den mäter korrekt.

Kalibreringsfantom

Specialutrustning mot vilken BladderScan BVI 3000 kontrollmäts för att säkerställa apparatens noggrannhet.

Kalibreringsutrustning/kit

Vattentank, spiralformat målobjekt och kommunikationsenhet krävs för att genomföra kalibrering.

Kalibreringsvarning

Meddelande på BVI 6100 och BVI 9400 om att apparaten behöver kalibreras inom kort.

Kateter

Plastslang som (här) förs upp i urinröret för att tömma blåsan på urin.

Kateterstopp

Hinder vid kateterspetsen t.ex. koagler som gör att katetern täpps igen och utflödet hindras.

Kommunikationsenhet

Tillåter scanningsenheten att kommunicera med dator via USB-kontakt (se under tillbehör för BVI 6100) eller Batteriladdare/Trådlös Hub (se under tillbehör för BVI 9400) som

Kontroll, Årlig

Ladda ner PDF för årlig kontroll på MTA. BVI 3000, BVI 9400, BVI 6100 och Prime Plus

Kontroll, Veckovis

Ladda ner PDF för veckovis kontroll på avdelningen  BVI 3000, BVI 9400, BVI 6100 och Prime Plus

 

 

 

Kontrollmätning utav BVI 3000

Görs mot ett målobjekt, fantom, med en känd volym.