Elektromagnetisk påverkan

Ingen elektromagnetiskt påverkan. BladderScan är lämplig för användning inom industri, forskning, sjukvård och i hemmet. Uppstår elektromagnetiska störningar på annan utrustning vid samtidigt användande tyder det på att den utrustningen inte fungerar korrekt.

Energisparläge

Efter en stunds inaktivitet stänger BladderScan av sig själv för att spara batterikraft.