Scandjup

Det djup till vilket ultraljudsvågorna sänds ut från apparaten.

ScanPoint

Tillverkarens onlineservice där man kan kalibrera utrustningen samt spara patientdata och se på undersökningsbilder.

Scanvinkel

Den vinkel, 120 grader, BladderScan scannar av volymen. Apparaten scannar som en ficklampa lyser.

Självtest

Apparaten utför ett antal diagnostiska tester på de interna systemen.
Film som visar självtest på

BVI 3000

BVI 9400

Suprapubisk

Området ovanför blygdbenet.

Symfysen

Bäckenets främre del där blygdbenen möts.