Hysterektomerad

Kvinnlig patient som genomgått hysterektomi

Hysterektomi

Kirurgiskt ingrepp då livmodern avlägsnas.