Ultraljud

Akustiska svängningar på så hög frekvens (>20kHz/s) att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat.

Ultraljudsfrekvens

Det antal svängningar per sekund (Hz) som ultraljudsapparaten sänder ut ljudvågorna med. BladderScan arbetar med frekvenser mellan 1.74MHz och 3.7MHz beroende på modell och val av patienttyp.

Ultraljudsgel

Akustiskt medium som gör att ultraljudsvågor lättare kan sändas/mottas.

Undersökningsvinkel

För att uppnå optimal träff riktas proben 45 grader ned mot blåsan och lilla bäckenet (sikta mot patientens svanskota).

Urinstämma

Oförmåga att tömma blåsan (även Urinretention alt. Urinstopp)