Batteriskötsel

Finns det två batterier (BVI 3000, BVI 9400 och Prime Plus) ska det batteri som inte används stå på laddning. Batteriet behöver inte vara helt urladdat innan det byts. Kontrollera, med jämna mellanrum, att inga synliga skador finns på batterierna. BVI 6100 skall alltid sitter i laddaren och laddas då apparaten inte används.

Loading