Visar hur mycket kraft som finns kvar i batteriet. Ses på displayens högra del/övre högra hörn.