Bildkon

Det konformade område inom vilket ultraljudsvågor sänds ut från tonhuvudet (120 graders vinkel) när BladderScan scannar blåsan

Loading