Bladder Volume Instrument= instrument för att mäta blåsvolymem.