Elektromagnetisk påverkan

Ingen elektromagnetiskt påverkan. BladderScan är lämplig för användning inom industri, forskning, sjukvård och i hemmet. Uppstår elektromagnetiska störningar på annan utrustning vid samtidigt användande tyder det på att den utrustningen inte fungerar korrekt.

Loading