Felkällor

Ascites (fri vätska i buken), färska blödningar i eller i närheten utav blåsan, förstorad uterus t. ex vid graviditet, gasansamling framför blåsan kan orsaka fel.

Loading