Laparaskopisk

”Titthålskirurgi”. Ett smalt instrument förs in via snitt i bukväggen genom vilket man kan inspektera, ta prover och göra operationer.

Loading