Mätnoggrannhet

Förutsätter användning enligt instruktioner. BVI 9400: ± 15% ± 15 ml i intervallet 0-999 ml.  BVI 600: ± 15% ±15 ml i intervallet 0-999 ml. BVI 3000: 0-699ml +-20%+-20ml och 700-999ml +-25% +-25ml. Prime Plus: 0-100ml  ± 7.5ml och i intervallet 100 – 999 ml ± 7.5 %.

Loading