Överviktig patient

Vid undersökning, skjut undan magen och tryck proben hårdare mot buken.

Loading