Pilar, fasta

Inte alltid nödvändigt att scanna på nytt, resultatet ligger nära den verkliga volymen. För maximal noggrannhet rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt. Vid undersökning av barn scanna ALLTID tills träff utan pil uppnås.

Loading