Positioneringssymbol

På BVI 3000 ljust fält i svart cirkel som visar träffen och hur man ev. skall rikta om proben. På BVI 9400 gult fält i ljus cirkel som visar träffen och hur man ev. skall rikta om proben.

På Prime Plus ett  grönt fält i ljus cirkel som visar träffen.

Loading