Probe

Den rundade del av scanningsenheten varifrån ultraljudsvågorna sänds ut.

Loading