Scandjup

Det djup till vilket ultraljudsvågorna sänds ut från apparaten.

Loading