Fantom mot vilken man kan kontrollera att BladderScan BVI 3000 mäter konstant. Ej att förväxla med Kalibreringsfantom, (som används för att konstatera att BVI mäter korrekt inom rätt gränsvärden)