Testfantom

Fantom mot vilken man kan kontrollera att BladderScan BVI 3000 mäter konstant. Ej att förväxla med Kalibreringsfantom, (som används för att konstatera att BVI mäter korrekt inom rätt gränsvärden)

Loading