Ultraljud

Akustiska svängningar på så hög frekvens (>20kHz/s) att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat.

Loading