Ultraljudsfrekvens

Det antal svängningar per sekund (Hz) som ultraljudsapparaten sänder ut ljudvågorna med. BladderScan arbetar med frekvenser mellan 1.74MHz och 3.7MHz beroende på modell och val av patienttyp.

Loading