Ultraljudsgel

Akustiskt medium som gör att ultraljudsvågor lättare kan sändas/mottas.

Loading