Undersökningsvinkel

För att uppnå optimal träff riktas proben 45 grader ned mot blåsan och lilla bäckenet (sikta mot patientens svanskota).

Loading