Residualurin

Urinmängd som blir kvar i blåsan efter tömning (även Resturin alt. Resurin).

Loading