Riktningsdisplay

Display på proben till BVI 9400 där pilar visar åt vilket håll proben skall riktas om för att optimal träff skall uppnås.

Loading