Pilar som visar i vilken riktning proben skall flyttas för att optimal bild av volymen skall uppnås.