Barnläge på BVI 9400

För patient som är under 122 cm och väger under 27 kg. Vikt går före längd.

Batteri

Litiumjon-batterier som kan laddas kontinuerligt. Batteriets livslängd är 3-4 år.

Batteriladdare

Den enhet som laddar litiumjon-batterierna.

Batteriladdning

Batteri till BVI 3000 tar upp till 3 timmar innan det är fulladdat. Fulladdat batteri ger ca 6 timmars aktivt användande. Batteri till BVI 6100 tar upp till 6 timmar innan det är fulladdat. Fulladdat batteri ger ca 5 timmars aktivt användande. Batteri till BVI 9400 kan ta upp till 6 timmar innan det är fulladdat. Fulladdat batteri räcker till 4 timmars aktivt användade. Batteri till Prime Plus tar upp till 2 timmar innan det är fulladdat Fulladdat batteri räcker 4 timmars aktivt användade.

Batteriskötsel

Finns det två batterier (BVI 3000, BVI 9400 och Prime Plus) ska det batteri som inte används stå på laddning. Batteriet behöver inte vara helt urladdat innan det byts. Kontrollera, med jämna mellanrum, att inga synliga skador finns på batterierna. BVI 6100 skall alltid sitter i laddaren och laddas då apparaten inte används.

Batterisymbol

Visar hur mycket kraft som finns kvar i batteriet. Ses på displayens högra del/övre högra hörn.