Tillåter scanningsenheten att kommunicera med dator via USB-kontakt (se under tillbehör för BVI 6100) eller Batteriladdare/Trådlös Hub (se under tillbehör för BVI 9400) som