Kontrollmätning utav BVI 3000

Görs mot ett målobjekt, fantom, med en känd volym.

Loading