BladderScan trimmas/ställs in så att den mäter korrekt.