Hinder vid kateterspetsen t.ex. koagler som gör att katetern täpps igen och utflödet hindras.