Termopapper

Värmekänsligt papper som medger utskrift av kvitto på BVI 9400,  BVI 3000 och Prime Plus.

Termoskrivare

Skrivare som skriver ut kvitto med hjälp av värme. Se Termopapper

Testfantom

Fantom mot vilken man kan kontrollera att BladderScan BVI 3000 mäter konstant. Ej att förväxla med Kalibreringsfantom, (som används för att konstatera att BVI mäter korrekt inom rätt gränsvärden)

Ultraljud

Akustiska svängningar på så hög frekvens (>20kHz/s) att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat.

Ultraljudsfrekvens

Det antal svängningar per sekund (Hz) som ultraljudsapparaten sänder ut ljudvågorna med. BladderScan arbetar med frekvenser mellan 1.74MHz och 3.7MHz beroende på modell och val av patienttyp.

Ultraljudsgel

Akustiskt medium som gör att ultraljudsvågor lättare kan sändas/mottas.

Undersökningsvinkel

För att uppnå optimal träff riktas proben 45 grader ned mot blåsan och lilla bäckenet (sikta mot patientens svanskota).

Urinstämma

Oförmåga att tömma blåsan (även Urinretention alt. Urinstopp)

Verathon Medical Inc

Tillverkare av bl.a. BladderScan

Viloläge

BladderScan går ner i viloläge, stänger av sig själv, efter några minuters inaktivitet. Detta för att spara batterikraft.

Ytdesinfektion

Används vid rengöring utav BladderScan (probe, apparatdel och rullstativ), en trasa fuktas med t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Ytdes. eller LT-Cin och sedan torkas utrustningen av.