Ärrvävnad

Märke i huden efter läkt sår.

Ascites

Vätskeansamling i buken.

B Mode

Brightness Mode, ultraljudsekot presenters i olika gråskalor på bildskärmen för att olika vävnader skall kunna särskiljas.

Barnläge på BVI 9400

För patient som är under 122 cm och väger under 27 kg. Vikt går före längd.

Batteri

Litiumjon-batterier som kan laddas kontinuerligt. Batteriets livslängd är 3-4 år.

Batteriladdare

Den enhet som laddar litiumjon-batterierna.

Batteriladdning

Batteri till BVI 3000 tar upp till 3 timmar innan det är fulladdat. Fulladdat batteri ger ca 6 timmars aktivt användande. Batteri till BVI 6100 tar upp till 6 timmar innan det är fulladdat. Fulladdat batteri ger ca 5 timmars aktivt användande. Batteri till BVI 9400 kan ta upp till 6 timmar innan det är fulladdat. Fulladdat batteri räcker till 4 timmars aktivt användade. Batteri till Prime Plus tar upp till 2 timmar innan det är fulladdat Fulladdat batteri räcker 4 timmars aktivt användade.

Batteriskötsel

Finns det två batterier (BVI 3000, BVI 9400 och Prime Plus) ska det batteri som inte används stå på laddning. Batteriet behöver inte vara helt urladdat innan det byts. Kontrollera, med jämna mellanrum, att inga synliga skador finns på batterierna. BVI 6100 skall alltid sitter i laddaren och laddas då apparaten inte används.

Batterisymbol

Visar hur mycket kraft som finns kvar i batteriet. Ses på displayens högra del/övre högra hörn.

Bildkon

Det konformade område inom vilket ultraljudsvågor sänds ut från tonhuvudet (120 graders vinkel) när BladderScan scannar blåsan

BladderScan

Utrustning som med hjälp av ultraljud mäter volymen i blåsan.  Finns i tre olika modeller BVI 3000, BVI 6100 & BVI 9400.

Blåsdistention

Utspänning utav blåsan

Blåsträning

Beteendeträning som går ut på att försöka hålla sig så länge som möjligt (dagtid max 4 tim).

Blåsvolymsbestämning

Mätning av volymen i blåsan.

Blygdbenet

Bäckenets främre del.

Bruksanvisning

Ladda ner bruksanvisning i PDF-format för våra modeller BVI 3000BVI 6100 och BVI 9400.

BVI

Bladder Volume Instrument= instrument för att mäta blåsvolymem.

Elektromagnetisk påverkan

Ingen elektromagnetiskt påverkan. BladderScan är lämplig för användning inom industri, forskning, sjukvård och i hemmet. Uppstår elektromagnetiska störningar på annan utrustning vid samtidigt användande tyder det på att den utrustningen inte fungerar korrekt.

Energisparläge

Efter en stunds inaktivitet stänger BladderScan av sig själv för att spara batterikraft.

Felkällor

Ascites (fri vätska i buken), färska blödningar i eller i närheten utav blåsan, förstorad uterus t. ex vid graviditet, gasansamling framför blåsan kan orsaka fel.

Förband

Mätning genom förband är inte möjligt. Ultraljud försvinner, kan inte fortplanta sig, i luft och andra gaser. Placera proben vid sidan av förbandet och sikta snett ned mot blåsans plats.

Gasansamling (framför blåsan)

Kan i anslutning till operation hindra ultraljudet att nå fram till blåsan. Det går då inte att mäta upp någon volym – felaktigt lågt värde visas.

Hysterektomerad

Kvinnlig patient som genomgått hysterektomi

Hysterektomi

Kirurgiskt ingrepp då livmodern avlägsnas.

Inkontinens

Svårighet att hålla kvar urin i blåsan, ofrivillig urinavgång

Isopropylalkohol (Isopropanol)

Kemikalie som används vid rengöring av bl.a. BladderScan. Innehåll i t.ex. M-Ytdesinfektion, Dax Ytdesinfektion & LT-Cin.

Kalibrering

BladderScan trimmas/ställs in så att den mäter korrekt.

Kalibreringsfantom

Specialutrustning mot vilken BladderScan BVI 3000 kontrollmäts för att säkerställa apparatens noggrannhet.

Kalibreringsutrustning/kit

Vattentank, spiralformat målobjekt och kommunikationsenhet krävs för att genomföra kalibrering.

Kalibreringsvarning

Meddelande på BVI 6100 och BVI 9400 om att apparaten behöver kalibreras inom kort.

Kateter

Plastslang som (här) förs upp i urinröret för att tömma blåsan på urin.

Kateterstopp

Hinder vid kateterspetsen t.ex. koagler som gör att katetern täpps igen och utflödet hindras.